Hipoterapia

Hipoterapia daje możliwości niespotykane w innych metodach rehabilitacyjnych. Tajemnica mocy terapeutycznej konia tkwi w jego sposobie poruszania się, charakterze i usposobieniu.

Jazda konna to nieustanne ćwiczenie równowagi. Ruchy ciała człowieka na wolno idącym koniu są bardzo zbliżone do ruchów ciała idącego człowieka.

Hipoterapia pozwala:

– zmniejszyć zaburzenia równowagi,

– zwiększyć możliwości samodzielnego poruszania się,

– poprawić koordynację wzrokowo-ruchową oraz orientację przestrzenną,

– zwiększyć możliwości koncentracji uwagi,

– zwiększyć motywację do wykonywania ćwiczeń,

– rozwijać samodzielność,

– zwiększyć poczucie własnej wartości,

– zrelaksować się i osłabić reakcje nerwicowe.