Alpakoterapia

Alpakoterapia jest naturalną terapią wspomagającą wszechstronny rozwój i edukację dziecka, w której motywatorem do działania są alpaki. Alpaki to bardzo bezpieczne, niebudzące lęku, przyjazne i otwarte na kontakt z człowiekiem zwierzęta. Kontakt z nimi daje dzieciom wiele radości, motywuje je do aktywności ruchowej i poznawczej, sprzyja rozwojowi komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, wpływa na rozwój kompetencji społecznych dziecka. Terapia może również odgrywać ważną rolę w stymulowaniu rozwoju zdrowego dziecka – wspomaga budowanie pewności siebie, uczy samodzielności i odpowiedzialności.

Alpakoterapia jest zalecana jako wspomagająca forma terapii dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami integracji sensorycznej, stanami lękowymi, nadpobudliwością psychoruchową. Alpakoterapia wspomaga terapię specjalistyczną i nie może być stosowana jako samodzielna metoda leczenia.

W dobie szybkiego życia i przepracowania, kontakt z alpakami może być również wsparciem dla osób dorosłych, przeżywających stresy i załamania nerwowe, czy też cierpiących na depresję. Kontakt z alpakami poprawia samopoczucie, pozwala się rozluźnić, łagodzi poczucie napięcia i niepokoju, zmniejsza stres i daje radość.